Mail ons(026) 355 13 55

  • Cliptoo
  • EFI

CarbonOrO

11-12-2015

CarbonOrO ontwikkelt technologie voor CO2 afvang uit gassen. Deze technologie is uniek en zorgt voor 50% lagere kosten per afgevangen ton CO2 ten opzichte van bestaande technieken.

 

CO2 is een broeikasgas dat ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Omdat we nog decennia lang fossiele brandstoffen zullen blijven gebruiken, is het afvangen en opslaan van CO2, bijvoorbeeld bij energiecentrales, noodzakelijk om verdere opwarming van de aarde te stoppen. De marktpotentie is enorm maar er is politieke besluitvorming nodig om CO2 uitstoot duurder, en daarmee afvang en opslag financieel aantrekkelijk, te maken. 

 

Op dit moment richt CarbonOrO zich op de markt voor biogas. Biogas is een mengsel van gas en CO2. Door verwijdering van CO2 ontstaat ‘groen gas’ dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas en kan worden getransporteerd in het bestaande netwerk. CarbonOrO neemt medio 2014 de eerste installatie in gebruik voor de productie van ‘groen gas’.

Terug