Mail ons(026) 355 13 55

  • Cliptoo
  • EFI

Plant-e

27-05-2016

Plant-e is een tech-pioneer en heeft een doorbraaktechnologie waarmee elektriciteit uit levende planten kan worden opgewekt. Tijdens de groei van de plant kan de elektriciteit geoogst worden, zonder dat de plant zelf moet worden geoogst. Hierdoor kan elektriciteitsproductie worden gecombineerd met andere applicaties van een plant, zoals de productie van voedsel en natuurbehoud.

 

De ondernemers hebben de afgelopen jaren de technologie doorontwikkeld tot een vermarktbaar product. Nu is het noodzakelijk om de organisatie voor te bereiden op een succesvolle commercialisatie van de verschillende producten. Plant-e vraagt SNB om hulp bij het inrichten van organisatie om snelle groei mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op het opschalen van de productie, de voorraadadministratie en de financiële planning om beide mogelijk te maken. Daarnaast vraagt Plant-e om hulp bij het vormen van het commercialisatie-traject.

Terug