Mail ons(026) 355 13 55

Voor partners

Het helpen van ondernemers is alleen mogelijk door de support die wij krijgen uit het Gelderse bedrijfsleven. Sta je hier niet bij en wil jij ook een bijdrage leveren aan de bedrijven van de toekomst, neem dan contact via info@nieuwebedrijvigheid.nl of 026-355 13 55. 

 

Baker Tilly Berk

Baker Tilly Berk N.V. is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke speler voor accountancy en belastingadvies met 900 medewerkers en vestigingen verspreid over heel Nederland. De roots van de organisatie liggen echter in het Gelderse Nijmegen. Met die historie participeert Baker Tilly Berk natuurlijk graag in Stichting Nieuwe Bedrijvigheid voor Gelderland.

 

Als geen ander weet Baker Tilly Berk dat als enthousiasme en ondernemerschap gekoppeld aan knowhow worden gestimuleerd hieruit  prachtige bedrijven kunnen ontstaan die heel veel kunnen betekenen voor de regio. Stichting Nieuwe Bedrijvigheid is daarom een prachtig initiatief. Jonge innovatieve ondernemingen met relatief weinig middelen krijgen een prachtig netwerk van ervaring en deskundigheid aangeboden. Het is heel plezierig om die verscheidenheid van kennis te kunnen delen binnen de kring van participanten.Nog leuker is het om een bijdrage te leveren met het doel waarvoor uiteindelijk de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid is opgericht; die ondernemer verder helpen naar de volgende gewenste fase met alle positieve gevolgen voor de regio van dien.

 

Baker Tilly BerkBaker Tilly Berk - Richard Janssen
E: nijmegen@bakertillyberk.nl
W: www.berk.nl

Dutch Dream Group

Dutch Dream Group richt zich op de MKB ondernemer en zijn ondernemende managers. Begeleiding en advisering staat steeds in het teken van activering, groei en waardecreatie, van de mens én het bedrijf. Die langdurige ‘dubbele’ aandacht voor mens en bedrijf zit diep in de cultuur van Dutch Dream Group. Al onze adviseurs erkennen het belang van de synergie tussen de doelen van het bedrijf en van haar ondernemer, managers en medewerkers. Die synergie creëert de energie die nodig is om met het bedrijf de onderscheidende plannen ook daadwerkelijk waar te maken. 

 

Onze dienstverlening is onderverdeeld in 

  • Consultancy: advisering en coaching van persoonlijke en zakelijke waardegroei
  • Corporate Finance: kopen, verkopen, (groei)financiering en waardebepaling van bedrijven
  • Management Buy Out: begeleiding van (familie)opvolging of overdracht binnen uw bedrijf
  • Management Buy In: begeleiding van managers of ondernemers op zoek naar een passend bedrijf

 

Nu wij naast onze vestiging in Amsterdam sinds 2013 tevens in Arnhem gevestigd zijn leveren we graag een bijdrage aan de ondersteuning van startende en groeiondernemers in deze Gelderse regio. De energie en de ideeën van startende ondernemers werken inspirerend en geven ons een frisse kijk op onze eigen dienstverlening. Het is een kick om iets te kunnen betekenen voor deze enthousiaste ondernemers én om onze kennis en ervaring over te kunnen dragen. Uiteindelijk met als doel om een positieve impuls aan het ondernemerschap in Gelderland te geven en ervoor te zorgen dat innovaties het licht zien en de wereld een stukje mooier maken.

 

Dutch Dream BV maakt deel uit van KplusV organisatieadvies BV.

John Geenen

 

Dutch Dream Group

E: j.geenen@dutchdreamgroup.nl
W: www.dutchdreamgroup.nl

Gemeente Wageningen

De gemeente Wageningen is de 'City of Life Sciences'. In Wageningen zijn veel kennisintensieve bedrijven en kennisinstituten gevestigd die actief zijn op het gebied van voeding, voedsel en gezondheid. Daarom is Wageningen het centrum van de life sciences. Life sciences is de sector waarin wetenschap en technologie gebruikt wordt om de kwaliteit van leven te verbeteren.  In economisch opzicht is life sciences de snelst groeiende sector, die met een hoge innovatiegraad zorgt voor duurzame werkgelegenheid. In Wageningen zorgen bedrijven in deze sector voor 17% van de werkgelegenheid. Daarnaast werkt 18% van de beroepsbevolking bij Wageningen UR en Hogeschool Larenstein. Door de concentratie van de life sciences ontstaat een klimaat dat ruimte, condities en mogelijkheden biedt voor optimale ontplooiing en innovaties. Wageningen biedt daarom een voorzieningenniveau dat past bij het internationale karakter. Wageningen geeft verdere ontwikkeling van de life sciences hoge prioriteit. Zij doet dat onder meer door promotie en acquisitie van nieuwe bedrijven en nauwe samenwerking met kennisinstituten, overheden en bedrijven, onder andere binnen de stichting Food Valley. De gemeente maakt beleid dat organisaties uitnodigt om zich in Wageningen te vestigen. De keuze om City of Life Sciences te worden is een duidelijke keuze voor economische ontwikkeling en internationale allure.

 

De Gemeente Wageningen is een trouwe partner in Nieuwe Bedrijvigheid, hét instrument voor het actief ondersteunen van kennisintensieve, hoogwaardige bedrijven. Zo werd in 2016 het door Nieuwe Bedrijvigheid ondersteunde Wageningse bedrijf Plant-e uitgeroepen tot parel van de regio door The Economic Board.

 

P. Volleman

 

Gemeente Wageningen
E: gemeente@wageningen.nl
W: www.wageningen.nl

Hekkelman

Hekkelman Advocaten & Notarissen is een full service advocaten- en notarissenkantoor met vestigingen in Arnhem en Nijmegen.

Tot onze klantenkring behoren onder meer startende innovatieve bedrijven, maar ook ondernemingen die in startende bedrijven investeren. Vanuit onze dienstverlening aan deze klanten, vinden wij het van belang op de hoogte te zijn van hun achtergrond en van niet-juridische vraagstukken die spelen in de oprichtings- en groeifase Dit is de belangrijkste motivatie voor Hekkelman om te participeren in de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Ook vinden wij het van belang om een toevoegde waarde te kunnen bieden aan innovatieve ondernemingen ook buiten het juridische.

 

Judith Schröder is als advocaat o.a. actief op het gebied van contracten, financiering en bestuur- en toezichtvraagstukken bij onder meer innovatieve bedrijven. Zij is met name nieuwsgierig naar de drijfveren van de personen achter de ondernemingen die deelnemen in SNB en wat de succesfactoren zijn. De startende ondernemers presenteren technische en andere inhoudelijke aspecten van hun onderneming, waarover vervolgens wordt gediscussieerd. Dat is wat anders dan de dagelijkse juridische kost.

 

Naast de kennisuitwisseling met de deelnemende ondernemers bij SNB stellen wij een goed en hecht contact met de overige participanten zeer op prijs. Alle participanten hebben immers net als wij, ieder binnen zijn eigen specifieke branche, ten doel om bedrijven in Gelderland vooruit te helpen. Omdat wij met de meeste participanten nog niet zo goed bekend zijn, zouden wij een nadere kennismaking met de overige participanten op prijs stellen.

 

Judith Schröder, advocaat

 

HekkelmanHekkelman
E: j.schroder@hekkelman.nl
W: www.hekkelman.nl

KplusV

KplusV is als een van de 'founding fathers' als sinds  in 1987 het uitvoerende bureau van de Stichting.

 

KplusV staat voor het stimuleren van innovatief ondernemerschap. Op allerlei sectoren en door inzet van een breed scala van adviesdiensten. Nieuwe Bedrijvigheid past daar precies binnen. De woorden 'innovatie' en 'ondernemerschap' worden daarbij vaak gebezigd. Maar vervolgens nauwelijks omgezet in daden. Nieuwe Bedrijvigheid doet juist dát. En KplusV voelt zich dan ook geroepen een bijdrage te leveren met onze kennis en ervaring als het gaat om de voorwaarden scheppen voor innovaties.

 

Als projectleider blijf ik me verbazen over  kracht van het samenwerkingsverband. Het is fantastisch om samen een verschil te kunnen maken.  Ondernemers voelen zich zeer serieus genomen door de partners die vaak vanuit eigen ervaring, expertise en achtergrond naar hun business case kijken. Samen helpen de partners de ondernemers concreet een stap verder in de goede richting. Ik ben trots om daar deel van uit te mogen maken.

 

Brechtje Vreenegoor, projectleider

 

KplusVKplusV
E: b.vreenegoor@kplusv.nl
W: www.kplusv.nl

maXmo

maXmo is een subsidieadviesbureau aan wie u het gehele subsidietraject  van A tot Z kunt overlaten.  Wij beschikken o ver een bijzondere expertise in regionale, nationale en Europese regelgeving waarbij onze focus innovatie betreft. 

 

Als u een goed idee heeft  en het ontbreekt u aan financiële middelen dan is de kans groot dat u aan het begin staat  van een subsidietraject of een kredietaanvraag.  maXmo kan u behulpzaam zijn bij het beoordelen over het te volgen traject. Om het financieringstraject te starten wordt eerst met u  gekeken hoe uw idee verder kan worden ontwikkeld tot een project.  Aan de hand van uw projectidee  worden mogelijke financieringsbronnen in kaart gebracht zijnde subsidies, krediet- of borgfaciliteiten en fiscale mogelijkheden. Het is de kunst om de bestaande regelgeving  zoveel  als mogelijk aan te laten sluiten bij uw projectidee, pas als deze matched is de financiering een plezier en geen last.

 

Is de juiste financieringsbron gevonden dan gaan issues spelen als partnersearch,  aanbesteden, staatssteun en overige regeltechnische zaken waarbij maXmo u kan ontzorgen. Wij ontzorgen u door de regelgeving te beheersen en u hierdoor heen te loodsen,  de aanvraag voor u te maken en deze tijdig in te dienen bij de juiste instantie.

 

 

Bij een positief resultaat kan maXmo u ondersteunen bij het voeren  van de administratie. Want op papier een beschikking ontvangen is mooi, maar  mooier is het om het geld ook daadwerkelijk op de bankrekening te krijgen. En dat lukt alleen bij een goed gevoerde administratie. maXmo is als geen ander in staat uw risico te minimaliseren en daarmee uw mogelijkheden te maximaliseren. 

 

maXmo
E: inekedeboer@maxmo.nl
W: www.maxmo.nl

PPM Oost

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert, vaak samen met andere investeerders, in kansrijke bedrijven die zich profileren als voorloper of trekker van de regionale economie. PPM Oost investeert met name in bedrijven binnen de sectoren voeding, gezondheid en technologie. Maar ook innovatieve bedrijven in andere sectoren behoren tot de doelgroep.

 

Belangrijk is dat ondernemers aan PPM Oost duidelijk kunnen aangeven wat het onderscheidend vermogen van uw product of concept in de markt is. Na een grondige analyse kunnen we hen helpen uw dromen te realiseren door risicokapitaal te verstrekken maar ook door hen met relevante adviseurs en netwerken in contact te brengen.

 

PPM Oost is al meerdere jaren partner van SNB omdat we het belangrijk vinden om startende ondernemers op verschillende wijzen te helpen, zo ook bij een vliegende professionele opstart van hun plannen. We vinden het leuk om verschillende ondernemers te ontmoeten en hen samen met andere SNB-partners een steuntje in de rug te kunnen geven. Het initiatief is concreet en staat dichtbij de ondernemer. Daarnaast zijn de ondernemers precies onze doelgroep en kunnen we ze vaak in het traject ná SNB helpen met bijvoorbeeld risicokapitaal.

 

Persoonlijk vind ik de interactie tussen de ondernemers en de participanten goed en het feit dat de ondernemer wordt gedwongen goed naar zichzelf en zijn bedrijf te kijken. De participanten brengen daarnaast ook een vernieuwende kijk aan op de bedrijfscases.

 

Pieter Mooren, Investment manager

 

PPM OostPPM Oost
E: pieter.mooren@ppmoost.nl
W: www.ppmoost.nl

Rabobank Arnhem & Omstreken

Naast het verstrekken van financieringen doet Rabobank Arnhem en Omstreken meer voor ondernemers. We brengen bijvoorbeeld ook partijen bij elkaar. Dat zit in onze genen, al meer dan 100 jaar. Rabobank is een coöperatieve en ondernemende bank waar klantbediening centraal staat. We bankieren niet voor aandeelhouders, maar wel voor onze leden, klanten en de samenleving. Samen bereik je gewoon meer dan alleen, dat is de kracht van de coöperatie. Bijvoorbeeld door kennis en ervaring met elkaar te delen. Ons doel: de omgeving waarin onze leden en klanten wonen en werken versterken, voor een duurzame toekomst en sterkere economie.

 

Samen met de Rabobanken Vallei en Rijn, Oost Betuwe en Noord Veluwe is Rabobank Arnhem en Omstreken trotse participant van Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. In onze ogen een mooie bundeling van lokale kennis en netwerken. Innovatieve (startende) ondernemers in onze regio voorzien wij graag van relevante tips en adviezen. Naast kennis en kunde zetten we ook graag onze netwerken in om innovatieve (startende) ondernemers verder te helpen.

 

Ik ben er trots op dat ik namens Rabobank Arnhem en Omstreken mag deelnemen aan de participantenbijeenkomsten van het project Back 2 Business II van Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Net als mijn mede participanten laat ik goede innovatieve ideeën graag uitgroeien tot een volwaardige onderneming. Wie weet tot ziens!

 

Nalan Bas, startersadviseur Rabobank Arnhem en Omstreken

 

Rabobank Arnhem & Omstreken
E: bedrijven@arnhem.rabobank.nl
W: www.rabobank.nl/arnhem

Rabobank Oost Betuwe

We zijn een bank met een helder doel: mensen helpen bij het realiseren van hun ambities. Maar ook; ondernemers helpen in de strategische ontwikkeling die ze doormaken door met ze te sparren over strategieontwikkeling, duurzaamheid en circulair ondernemen. Want dat is waar de ondernemer van de toekomst zich mee bezig houdt.

Ook Rabobank Oost Betuwe levert daarom graag een bijdrage aan Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Het is mooi dat starters en doorstarters via deze stichting professionele managementondersteuning kunnen krijgen. 

 

We zien het als onze rol om bij te dragen aan een gunstig ondernemersklimaat door het gebied op de kaart te zetten, ondernemerschap te stimuleren en ondernemers en organisaties met elkaar te verbinden. Zo kunnen ze verder groeien en hun netwerk uitbreiden. Wij verwijzen ondernemers dan ook graag door naar de stichting. ‘Samen sterker’ is niet voor niets ons devies.

 

Theo van Maren

Senior Accountmanager Zakelijke Relaties 

 

RabobankRabobank Oost Betuwe
E: info.oostbetuwe@rabobank.nl
W: www.rabobank.nl/oostbetuwe

Rabobank Vallei en Rijn

Rabobank vallei en Rijn"Duurzaam dichtbij". Daar staat Rabobank Vallei en Rijn voor. Heel vanzelfsprekend voor een bank die al meer dan 100 jaar bestaat. We zijn een coöperatieve bank met een helder doel: mensen helpen bij het realiseren van hun ambities. Dat doen we door langdurige relaties aan te gaan en dicht bij onze klanten en leden te blijven staan. Zowel online als met onze vestigingen in Ede, Bennekom, Wageningen, Rhenen en Veenendaal. Zo zijn we altijd in de buurt.

 

Het begint met een idee. De Rabobank levert graag een bijdrage aan innovatie. Deelname aan Stichting Nieuwe Bedrijvigheid biedt een prima platform om hier invulling aan te geven, zowel financieel als door de inbreng van onze kennis en advies. Bijvoorbeeld door de (beginnende) ondernemers te voorzien van relevante tips, contacten en kritische opmerkingen wanneer zij hun aanvraag toelichten. En eventueel een passende financiering in het vervolgtraject. Zo kan een idee uitgroeien tot een volwaardige onderneming.

 

Persoonlijk ben ik erg te spreken over de brede mix van participanten. Van eigen ondernemers tot aan dienstverlenende en adviserende organisaties. Namens de Rabobank kan ik de visie van bankier bieden. Deze variatie maakt de discussies levendig en waardevol voor zowel participanten als aanvragers.

 

Gerben Dijksterhuis, Senior Accountmanager Zakelijke Markt

 

Rabobank Vallei en Rijn
E: bedrijven@vr.rabobank.nl
W: www.rabobank.nl/vr

teamtva!

teamtva! is een full service reclamebureau. Wij maken meetbaar effectief werk voor mooie klanten! Met onze brede marketingcommunicatie-expertise leveren wij op een geheel eigen, gedreven en persoonlijke manier een bijdrage aan het succes van onze klant, gegarandeerd!

 

Een kritische randvoorwaarde voor het genereren van het succes van een onderneming of een merk is energie. Zonder energie geen merk! Het opwekken en leveren van energie zien we dan ook als een belangrijk deel van onze missie en als het fundament onder onze kernactiviteiten. Voor onze klanten zetten wij energie en drive om in effectief werk, waarmee we hen helpen hun bestemming te bereiken en hun doelen te realiseren.

 

Op onze beurt ontlenen wij energie en inspiratie aan de startende ondernemers die wij in ons vak en tijdens snbg-meetings ontmoeten! Het maakt ons alleen nog maar méér gedreven onze klanten optimaal te adviseren en te helpen bij de uitvoering van hun marketing- en communicatieactiviteiten.

 

Ron Brand, Managing Director

 

teamtva!teamtva!
E: ron@teamtva.nl
W: www.teamtva.nl

V.O.

Als zelfstandige dienstverlener op het gebied van de intellectuele eigendom is V.O. toonaangevend in Nederland en in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een moderne organisatie opererend binnen een wereldwijd netwerk van cliënten en agenten. Vereenigde telt ruim 60 specialisten met internationale kennis en ervaring: octrooigemachtigden, merkengemachtigden en advocaten.

 

V.O. heeft als kernactiviteit het adviseren en het verlenen van uitvoerende diensten op het gebied van de intellectuele eigendom. Bescherming van intellectuele eigendom komt feitelijk neer op bescherming van kennis en 'know-how'. Kennis waarin bijvoorbeeld ondernemers hebben geïnvesteerd en die een bepaalde commerciële waarde vertegenwoordigt. Dit sluit nadrukkelijk aan bij het werk van Stichting Nieuwe Bedrijvigheid en de praktijksituatie van de door haar ondersteunde ondernemers. Door internationalisering en toenemende concurrentie is het economisch belang van kennisbescherming toegenomen ook voor de start-ups waarop Stichting Nieuwe Bedrijvigheid zich richt.

 

V.O. staat voor een grote betrokkenheid bij de problematiek van haar cliënten. Wat zich in deze context vertaald heeft in het participantschap van SNB. Persoonlijk word ik enthousiast van de bevlogenheid waarmee de startende ondernemers hun plannen en problematiek aan Stichting Nieuwe Bedrijvigheid voorleggen. Naast het internationale werk en de activiteiten voor grote spelers is het voor mij en voor Vereenigde van belang om aan de ontwikkeling nieuwe bedrijven in deze regio een bijdrage te kunnen leveren. Stichting Nieuwe Bedrijvigheid is daarvoor een uitstekend middel.    

 

Herman Witmans, Octrooigemachtigde

 

V.O.
E: h.witmans@vo.eu
W: www.vo.eu

Luminis

Luminis richt zich op het ontwikkelen van de softwaretechnologie die nodig is om voor en met klanten innovaties te realiseren. Dit doen we sinds 2002 op basis van de filosofie die gebaseerd is op open innovatie. Wij ontwikkelen onze technologie met focus op een korte time-to-market en een verbetering of vernieuwing van business modellen. Daarnaast is Luminis een netwerkorganisatie waarin de menselijk maat centraal staat. Wij zijn een collectief van 150 creatieve en nieuwsgierige mensen die oplossingen bedenken en implementeren in de praktijk.

 

De kansen die het internet uw business biedt diepen wij graag verder met u uit. Dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt zal u niet ontgaan. Security, schaalbaarheid maar ook een continue veranderende markt vragen om visie en strategie in plaats van een appje of ‘een stukje software’. Gepassioneerde vakmensen gaan graag aan de slag voor en met u om nieuwe toepassingen te realiseren. Software is overal, dat betekent dat gebruikers steeds vaker en in totaal verschillende contexten geconfronteerd worden met software. Luminis Arnhem heeft naast software-experts ook user experience-designers in dienst. Bij onze aanpak wordt de gebruiker van begin af aan centraal gezet; de combinatie van UX en technologie in 1 team levert haalbare innovaties op!

 

De ontwikkeling van nieuwe technologie gaat snel. Ik zie de uitdaging in het ontdekken van de nieuwe mogelijkheden voor de business van de klant. Bij Luminis Arnhem, onderdeel van de Luminis Groep, brengen we met alle benodigde kennis en kunde het business model van de klant een stap verder. De markt vraagt steeds vaker om snelle oplossingen met een behoorlijke dosis complexiteit. Het antwoord is dan ook niet: “doen wat je altijd deed”. Juist het aanpassen aan de veranderende markt maar toch blijven staan voor je kwaliteit is waar ik blij van word. Innoveren voor mij is de bakens verzetten, kennis delen en multidisciplinair samen aan de slag gaan. Deze 3 elementen komen precies samen bij Stichting Nieuwe Bedrijvigheid.

 

Jeroen Bouvrie, Directeur Luminis Arnhem

 

LuminisLuminis
E: arnhem.luminis.eu
W: jeroen.bouvrie@luminis.eu